Dom starejših občanov Ljubljana, Moste - Polje

  Ob sotočju 9, 1000 Ljubljana
  T: 01 / 58 43 700
  E: info@dso-moste.si

DOBRODOŠLI !

na strani DSO Moste – Polje v Ljubljani. Naš dom leži  prijetno zelenem okolju  ob sotočju Ljubljanice in Gruberjevega kanala. Od leta 1983 izvajamo dejavnost institucionalnega varstva. Stanovalcem nudimo celovito oskrbo prilagojeno njihovim individualnim potrebam in željam, hkrati pa jim glede na njihovo zdravstveno stanje zagotavljamo kakovostno in zahtevno zdravstveno nego. 

Pri svojem delu upoštevamo splošna strokovna načela za delavce v socialnem varstvu ter zdravstveni negi in oskrbi, s poudarkom na humanem pristopu, ki varuje dostojanstvo stanovalcev. Pri izvajanju in načrtovanju storitev upoštevamo in spremljamo spreminjajoče individualne potrebe stanovalcev.

stepko-naslovna3d.pngPosnemi pobarvanko

V domu Ob sotočju skupaj s stanovalci, sodelavci in njihovimi svojci ter prijatelji, gradimo mozaik medsebojnih odnosov. Vsi se trudimo, da je naš dom res dom nas vseh, v katerem se počutimo sprejete in zaželjene.

Vsak dan poskušamo za vas
skrbeti tako, kot si želimo,
da bo nekoč poskrbljeno za nas


 (zaposleni v DSO Ljubljana-Moste-Polje)

Naj nas na naši skupni poti navdihujejo verzi Toneta Pavčka.

Pesem o zvezdah

Vsak človek je zase svet,
čuden svetal in lep
kot zvezda na nebu...
Vsak tiho zori, 
počasi in z leti, 
a kamor že greš, vse poti
je treba na novo začeti. 

 

 

SPOŠTOVANI OBISKOVALCI

Ministrstvo za zdravje je upoštevajoč aktualno poslabšanje epidemioloških razmer (COVID-19) v Republiki Sloveniji izvajalcem, institucionalnega varstva podalo priporočila. V skladu s priporočili vas prosimo, da:

 • Na obisk prihajate samo če ste zdravi;
 • Pred obiskom se samotestirate na SARS-CoV-2;
 • Nosite zaščitno masko tipa IIR za obiskovalce uporabnikov (ali respirator z višjo zaščito glede na epidemiološke razmere v SVZ);
 • Dosledno razkužujete roke;
 • Da izvedete obisk, če je le možno na zunanjih površinah;
 • Omejite obisk na do dva obiskovalca na stanovalca;
 • Trajanje obiska omejite do 30 minut in pri tem ne prehajajte k drugim uporabnikom.

 

Obiski v domu so možni od 9.00 do 19.30 ure.

Želimo si, da bi s skupnimi močmi čim bolje poskrbeli za varnost oziroma ohranitev zdravja naših dragih stanovalcev – vaših najdražjih.

 

Hvala za razumevanje.

 

Uprava doma 

 

ENERGETSKE SANACIJE DOMA STAREJŠIH OBČANOV  

LJUBLJANA-MOSTE-POLJE 

 

V drugi polovici leta 2021 so se pričela izvedbena dela v okviru operacije »Energetska sanacija Doma starejših občanov Ljubljana-Moste-Polje«.

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike  v obdobju 2014 – 2020, 4. prednostne osi: »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, 4.1 prednostne naložbe: »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe energije iz obnovljivih virov v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskem sektorju«, 4.1.1. specifičnega cilja: »Povečanje energetske učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

Operacijo delno sofinancira   Evropska unija in Republika Slovenija iz sredstev  Kohezijskega sklada. Predvidena vrednost celotnega projekta znaša 2.107.517,15 €. Dom starejših občanov Ljubljana-Moste-Polje bo iz lastnih sredstev zagotovil  1.272.542,33 , prispevek Kohezijskega sklada EU znaša 834.974,82 €, od tega znaša nacionalni prispevek 125.246,23 .

Z izvedbo operacije bomo zagotovili boljše delovne in bivalne pogoje za stanovalce, zaposlene in druge uporabnike stavbe, zmanjšali bomo porabo toplotne in električne energije, kar bo posledično vplivalo tudi na zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov v okolje. Izvedba projekta bo pripomogla k  trajnostnemu  razvoju družbe. Vse navedeno bo imelo pozitivne učinke na socialno, družbeno in tudi gospodarsko okolje, izboljšalo pa se bo tudi stanje naravnega okolja.

Povezava: www.eu-skladi.si

 

 

 

 

PRIPOROČILA 

- maska

- higiena kašlja 

- nasveti za umivanje rok

- navodila za preprečevanje širjenja novega korona virusa 

- priporočila za starejše v času epidemije nove virusne bolezni COVID - 19

KAKO DO NAS

Dom starejših občanov Moste - Polje
Ob sotočju 9, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 / 58 43 700
E-mail: info@dso-moste.si
Splet: www.dso-moste.si 

Kontakti » | Lokacija »

ZADNJE NOVICE

20.5.2019 je Spominčica v Domu starejših občanov Ljubljana - Moste- Polje odprla že devetindevetdeseto demenci prijazno točko.
Arhiv novic »