Dom starejših občanov Ljubljana, Moste - Polje

    Ob sotočju 9, 1000 Ljubljana
    T: 01 / 58 43 700
    E: info@dso-moste.si

Finance in računovodstvo

V okviru te službe deluje tudi blagajna, kjer se ureja plačilo storitev, ki jih Dom nudi stanovalcu. 

Opravljene storitve se plačujejo za pretekli mesec na podlagi računa iz katerega je razvidno katere storitve so bile opravljene in v kakšni višini  so zaračunane.

Cene storitev oskrbe se določajo, spreminjajo in usklajujejo skladno s spremembo predpisov, ki urejajo določanje cen socialno varstvenih storitev.

Cene dodatnih storitev določi organ upravljanja, zaračunavajo se na osnovi veljavnega cenika po opravljeni storitvi ali pri mesečnem obračunu storitev po predhodno podpisani izjavi stanovalca ali plačnika storitev (kopanje po želji stanovalca v oskrbi I, pedikura, dodatno čiščenje, prinos hrane v oskrbi I).

Rok plačila je 8 dni po izstavitvi računa za storitve opravljene v preteklem mesecu. Račun se lahko plača s plačilnim nalogom, preko trajnega naloga ali v blagajni doma.

Finančno računovodsko službo vodi vodja finančno računovodske službe.

BLAGAJNA

Uradne ure v blagajni so od ponedeljka do četrtka:

Ponedeljek - četrtek:     8.00  do 11.00  ure
Sreda popoldan:            14.00  do 16.00  ure.

Kontakt