Dom starejših občanov Ljubljana, Moste - Polje

    Ob sotočju 9, 1000 Ljubljana
    T: 01 / 58 43 700
    E: info@dso-moste.si

Socialna služba

Socialna služba že pred sprejemom bodočega stanovalca poskuša čim bolje pripraviti na življenje v Domu in mu po sprejemu nudi pomoč stanovalcem pri vključevanju v domski način življenja. Za vsakega stanovalca vodi in v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov razpolaga z njihovimi osebnimi podatki. Stanovalcem nudi pomoč pri reševanju najrazličnejših stisk in težav ter pri reševanju medsebojnih odnosov, nanjo pa se lahko obračajo tudi z raznimi prošnjami, željami, pritožbami, predlogi in mnenji. Stanovalcem prav tako nudi pomoč pri uveljavljanju posameznih pravic in pri izpolnjevanju posameznih dolžnosti, če le tega ne zmorejo sami oz. nimajo nikogar, ki bi jim pri tem pomagal. Poleg individualnega dela s stanovalci, vodi tudi skupinske oblike pomoči.

Socialna služba sodeluje z ustreznimi službami v Domu in drugimi institucijami izven Doma glede določene problematike za posameznega stanovalca.

Delo socialne službe poteka vsak dan od ponedeljka do petka in je stanovalcem, v primeru napovedanih razgovorov na voljo ves delovni čas, drugače pa takoj ko dopušča delovni proces. Socialno službo vodi socialna delavka. 

Za zunanje stranke so uradne ure v:

ponedeljek od 13 do 15 ure;
sreda od 9 do 11 ure in od 14 do 16 ure 
oz. po predhodnem dogovoru.

Kontakt

TEČAJ PREPREČEVANJA PADCEV

Že znana misel govori o tem, da v življenju ni pomembno kolikokrat pademo, ampak kolikokrat se poberemo. Posebna veščina pa je vedeti KAKO se pobrati ob padcu.  
Zato v našem Domu organiziramo brezplačen  tečaj preprečevanja padcev za zunanje interesente, ki se zbirajo skupaj s socialno delavko in delovno inštruktorico vsak torek ob 16.00 uri v prostorih domske knjižnice.

Voditeljici sta se  usposabljali  na Inštitutu Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje, Ljubljana.

Tečaj traja dobre tri mesece.Program skupine preprečevanja padcev je namenjen preprečevanju padcev pri sebi ter odstranjevanju nevarnosti za padce v okolju v katerem živimo. Tečaj preprečevanja padcev v našem domu že poteka, zato vljudno vabimo vse interesente, ki bi se želeli vključiti v ta tečaj, da to čimprej storijo.

Tečaj je odlična priložnost za spoznavanje novih ljudi ter razvijanju okolja, ki bo padcem prijazno.Program preprečevanja padcev v starosti je eden od programov Mreže medgeneracijskih programov za kakovostno staranje.