Dom starejših občanov Ljubljana, Moste - Polje

    Ob sotočju 9, 1000 Ljubljana
    T: 01 / 58 43 700
    E: info@dso-moste.si

Zdravstvena nega in oskrba

V okviru zdravstveno negovalne službe nudimo stanovalcem Doma njihovi starosti in zdravstvenemu stanju potrebno oskrbo in zdravstveno nego.

Vodja službe zdravstvene nege in oskrbe ob sprejemu v Dom seznani stanovalca in svojce z organizacijo službe zdravstvene nege in oskrbe in z možnostmi, ki jih lahko nudijo zaposleni zdravstvene nege in oskrbe stanovalcem Doma.

Zdravstveno nego in oskrbo v Domu izvajajo diplomirane medicinske sestre, srednje medicinske sestre (tehniki zdravstvene nege), delovni inštruktor, bolničar/negovalec in strežnik, gospodinja oskrbovalka, oskrbovalka.

Vse informacije povezane z zdravstveno nego lahko stanovalci in njihovi svojci pridobijo pri diplomirani medicinski sestri, ki je zadolžena za posamezen oddelek, kjer je nastanjen stanovalec.

V okviru službe zdravstvene nege in oskrbe delujeta tudi fizioterapija in delovna terapija.

Službo zdravstvene nege in oskrbe vodi vodja službe zdravstvene nege in oskrbe (vodja ZNO).

Kontakt