Dom starejših občanov Ljubljana, Moste - Polje

    Ob sotočju 9, 1000 Ljubljana
    T: 01 / 58 43 700
    E: info@dso-moste.si

Zdravstvena nega in oskrba

V okviru službe zdravstvene nege in oskrbe delujeta tudi fizioterapija in delovna terapija.

V okviru zdravstveno negovalne službe nudimo stanovalcem Doma njihovi starosti in zdravstvenemu stanju potrebno oskrbo in zdravstveno nego.

Namestnik direktorja za področje zdravstvene nege in oskrbe ob sprejemu v Dom seznani stanovalca in svojce z organizacijo službe zdravstvene nege in oskrbe in z možnostmi, ki jih lahko nudijo zaposleni zdravstvene nege in oskrbe stanovalcem Doma.

Zdravstveno nego in oskrbo v Domu izvajajo medicinske sestre vodje tima (diplomirane medicinske sestre), srednje medicinske sestre (tehniki zdravstvene nege), delovni inštruktor, bolničar/negovalec in strežnik, gospodinja oskrbovalka, oskrbovalka.

Vse informacije povezane z zdravstveno nego lahko stanovalci in njihovi svojci pridobijo pri vodji tima, ki je zadolžena za posamezen oddelek, kjer je nastanjen stanovalec.

Službo zdravstvene nege in oskrbe vodi namestnik direktorja za področje zdravstvene nege in oskrbe (vodja ZNO).

Kontakt