Dom starejših občanov Ljubljana, Moste - Polje

    Ob sotočju 9, 1000 Ljubljana
    T: 01 / 58 43 700
    E: info@dso-moste.si

Ambulanta

V prostorih doma deluje splošna ambulanta Zdravstvenega doma Ljubljana, Enota Moste – Polje.

Dejavnost ZDRAVSTVENEGA VARSTVA ODRASLIH v Domu izvaja zdravnik ZDL, enota Moste.
Zdravnik prihaja v ambulanto trikrat tedensko v ponedeljek, sredo in petek od 7.00 do 14.00 ure.
Od 7.00 do 9.00 ure poteka administrativno delo v ambulanti, od 10.00 do 11.00 ure poteka delo na oddelku. Od 9.00 do 10.00 ure poteka ambulanta za stanovalce DSO Ljubljana - Moste - Polje, potrebno se je naročiti. Ambulanta je dosegljiva po telefonu vsak dan med 9.00 in 12.00 uro na telefonski številki: 01/5843-710. Takrat se lahko dogovorite tudi za pogovor z zdravnico. Svojci se lahko naročite tudi preko elektronske pošte: narocanje.dsomos.suzana.makoter-pirc@zd-lj.si 

Malica od 11.00 do 11.30 ure.  

Zdravnica posreduje informacije svojcem osebno po predhodnem naročilu v ponedeljek, sredo in petek od 10.00 do 12.00 ure. 

Ambulantna sestra uredi naročanja na specialistične preglede, zdravniške kontrole, odhode v bolnišnice in zdravilišča, ipd.. 

Dom pogodbeno sodeluje tudi z zdravnikom psihiatrom.