Dom starejših občanov Ljubljana, Moste - Polje

  Ob sotočju 9, 1000 Ljubljana
  T: 01 / 58 43 700
  E: info@dso-moste.si

Ceniki

CENIK OSKRBE

 1. 1. STANDARDNE STORITVE (oskrba v dvoposteljni sobi s souporabo sanitarij)
Vrsta storitve cena v EUR na dan za 30 dni
Oskrba I 23,70 711,00
Oskrba II (oskrba I + 5,93 €)   29,63           888,90
Oskrba III a (oskrba I + 11,86 €) 35,56              
1.066,80
Oskrba III b (oskrba I + 17,01 €) 40,71           1.221,30
Oskrba IV         35,50               1.065,00

 

Doplačilo za enoposteljno sobo         +10 % 2,37                              

71,10         

 

 1. 2. NADSTANDARDNE STORITVE – doplačilo k ceni oskrbnega dne     
Nadstandardne storiteve cena v EUR na dan za 30 dni
Lastne sanitarije v enoposteljni sobi 5 % 1,19 35,70
Lastne sanitarije v dvoposteljni sobi 2,5 % 0,59 17,70
Balkon – enoposteljna soba   5 % 1,19 35,70
Balkon – dvoposteljna soba   2,5 %    0,59 17,70
Lastna kopalnica v enoposteljni sobi 10% 2,37 71,10
Lastna kopalnica v dvoposteljni sobi 5% 1,19 35,70

 

 1. 3. ODSOTNOST
Odsotnost cena v EUR na dan
Odbitek za odsotnost (strošek živil) -3,71

 

 1. 4. DNEVNO VARSTVO  (v višini 70% posamezne kategorije za 8 ur/dan)
  Cena na dan nadaljnja ura
Dnevno varstvo I 16,59 2,07
Dnevno varstvo II 20,74 2,59
Dnevno varstvo III a 24,89 3,11
Dnevno varstvo III b 28,50 3,56
Dnevno varstvo IV 24,85 3,11

 

REZERVACIJO ZARAČUNAVAMO:

 • rezervacijo pred vselitvijo v dom
 • rezervacijo po smrti stanovalca do izpraznitve sobe
 • manjkajoče dni do izteka 5 dnevne odpovedi stanovalca, če se ta prej odseli

 

DOPLAČILA ZA PREHRANO                                                        

  cena na dan
Sladkorna dieta 1,37
Ostale diete (želodčna, žolčna,…) 1,05
Hrana za sondo – tekoča hrana 1,83
Energetsko prehrambo dopolnilo (Ensure,...) po ceni dobavitelja

 

Cene standardnih, nadstandardnih in podstandardnih storitev oskrbe I in IV so oblikovane v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Ur. list RS, št.: 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12, Sklepom o določitvi standarda povprečne plače ter stroškov in odhodkov storitev oskrbe institucionalnega varstva za osebe, starejše od 65 let za leto 2024, Rastjo elementov cen socialnovarstvenih storitev za leto 2024 (Ur. list RS, št. 13/24).

Skladno s 3. členom Pravilnika o spremembah pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Ur. list RS, št. 51/2008) se cena standardne oskrbe II in III določi tako, da se cena standardne oskrbe I poveča za višino dodatka za pomoč in postrežbo, ki ga priznava ZPIZ. 

Cene dodatnih storitev oskrbe, ki niso predmet standardnega obsega posamezne kategorije oskrbe, se določajo v skladu z 28. členom zgoraj navedenega pravilnika, sprejema in usklajuje Svet doma.

Usklajevanje cen socialnovarstvenih storitev po tem ceniku se izvaja v skladu z 40. členom zgoraj navedenega pravilnika in sicer praviloma enkrat letno glede na letne rasti, ki jih objavi minister pristojen za socialno varstvo.

Socialnovarstvene storitve  so v skladu s 6. točko 1. odstavka 42. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14 in 90/15) oproščene plačila davka.

Veljavnost: Cene so potrjene na 6. redni seji Sveta doma, dne 28.2.2024 in veljajo od 01.3.2024 dalje.

 

                                                                                                                  Direktorica:
                                                                                         Alenka Lovišček S., mag. posl. ved

CENIK DODATNIH STORITEV

DODATNE SOCIALNO VARSTVENE STORITVE EM Cena brez DDV
Prinašanje obrokov hrane 1x 1,70 €
Kopanje stanovalca in ureditev po kopanju 1x 8,34 
Urejanje postelje na željo stanovalca
1x 1,20 
Dnevno nameščanje ortopedskih in med. tehničnih pripomočkov  1x   1,50 
Spremstvo na lastno željo - družabništvo* 1 ura  12,58
Dodatno čiščenje 1 ura  10,00 
* storitev je na voljo le v primeru razpoložljivosti osebja    
     Lasten hladilnik v sobi dan 0,16 
Lastni TV v sobi dan 0,16 €
Ostali električni aparati dan 0,18 €
Cene dodatnih socialno varstvenih storitev so oproščene plačila DDV na podlagi 6. točke prvega odstavka 42. člena ZDDV-1.

OSTALE DODATNE STORITVE     
Pedikura    1x 32,00 €
Manjši pedikerski posegi( odstranitev kurjega očesa, otiščancev) 1x 16,00 €
Prinašanje napitkov iz bifeja 1x  0,50 
Storitve pralnice (pranje, likanje oblikovanega perila)  1 kg  4,50 
Storitve pralnice (pranje, likanje ravnega perila)  1 kg  3,50 Uporaba prostora 1 ura 3,50 
Prevozi s službenim vozilom 1 km 0,75 €
     

  Cena z 9,5% DDV
 STORITVE ŠIVALNICE 1 ura 11,00 €

Cene dodatnih socialno varstvenih storitev so oproščene plačila DDV na podlagi 6. točke prvega odstavka 42. člena ZDDV-1.

Cenik je bil potrjen na 6. redni seji Sveta Doma starejših občanov Ljubljana Moste – Polje, dne 28.2.2024 in velja od 01.3.2024
Direktorica: Alenka LOVIŠČEK S., mag. posl. ved

CENIK FIZIOTERAPEVTSKIH STORITEV
(SAMOPLAČNIKI)

VRSTA TERAPIJE ČAS TERAPIJE CENA
Protibolečinska obravnava (tens, dd, if,….) 20 min 5,00 €
Bioptron 10 min 5,00 €
Kinesiotaping 15 min 7,00 €
Skupinska terapevtska vadba 30 min 4,00 €
Skupinska terapevtska vadba 45 min 5,00 €
Skupinska terapevtska vadba 60 min 6,00 €
Individualne terapevtske vaje 20 min 10,00 €
Individualne terapevtske vaje 30 min 15,00 €
Kolo (aktivno/pasivno) 15 min 3,00 €
Razgibavanje sklepov 30 min 10,00 €
Inhalacije (vlažilne, terapevtske) 15 min 10,00 €
Vibracijska masaža prsnega koša 10 min 5,00 €
Dihalne vaje 15 min 10,00 €

Opomba: Dolžina terapije je odvisna od vrste terapije in vrste aparature. Davek ni obračunan v skladu z 2. točko 42. Člena ZDDV-1.

Cenik je bil potrjen na 6. redni seji Sveta Doma starejših občanov Ljubljana Moste – Polje, dne 28.2.2024 in velja od 01.3.2024
Direktorica: Alenka LOVIŠČEK S., mag. posl. ved

CENIK OBROKOV IN DOSTAVE
(ZA ZUNANJE UPORABNIKE)

KOSILA, MALICE IN VEČERJE EM CENA z 9,5% DDV
Navadno (standardno) kosilo 1 obrok          6,50 €
Sladkorna dieta 1 obrok          7,25 €
Ostale diete 1 obrok          6,80 €
Malica 1 obrok          3,50 €
RAZVOZ (DOSTAVA) EM CENA z 22% DDV
Razvoz 1 obrok          1,70 €

Cenik je bil potrjen na 6. redni seji Sveta Doma starejših občanov Ljubljana Moste – Polje, dne 28.2.2024 in velja od 01.3.2024
Direktorica: Alenka LOVIŠČEK S., mag. posl. ved

CENIK PIJAČE IN HRANE V BIFEJU DOMA STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA – MOSTE – POLJE