Dom starejših občanov Ljubljana, Moste - Polje

    Ob sotočju 9, 1000 Ljubljana
    T: 01 / 58 43 700
    E: info@dso-moste.si

Delovna terapija

V okviru delovne terapije se stanovalci vključujejo v aktivnosti in programe, ki jih organizira delovni terapevt. Dejavnosti in programi delovne terapije so namenjene ohranjanju in izboljšanju psihofizičnega stanja ter kvalitetnejšemu in samostojnejšemu življenju. Programi delovne terapije potekajo na nivoju skupinskega in individualnega dela. Izvajajo se na vseh področjih človekovega delovanja: področje skrbi za sebe, področje zaposlitve in področje prostega časa ter na nivoju telesnih funkcij.

Glede na zdravstveno stanje in na vrsto potreb se stanovalci vključujejo v prostočasne dejavnosti, redne in občasne dejavnosti in programe ter usmerjene programe.

Usmerjeni programi potekajo od ponedeljka do petka na oddelku, v prostorih delovne terapije, in v skupnih prostorih. 

Dejavnosti, ki se odvijajo so predvsem naslednje:

  • funkcionalna delovna terapija; aktivnosti za ohranjanje in izboljševanje psihičnega, socialnega in motoričnega stanja;
  • dnevne aktivnosti; skrb za osebno higieno, hranjenje, oblačenje, transfer, skrb za zdravje, mobilnost, komuniciranje in
  • družabno življenje (srečanja, družabne igre, gledanje filmov, pevske aktivnosti, bralne ure,  pikniki,  izleti, obiski drugih domov).


Delo vodi in koordinira delovni terapevt.

Kontakt