Dom starejših občanov Ljubljana, Moste - Polje

    Ob sotočju 9, 1000 Ljubljana
    T: 01 / 58 43 700
    E: info@dso-moste.si

Zgodovina doma

Dom starejših občanov Ljubljana Moste - Polje je ustanovila Samoupravna interesna skupnost socialnega varstva tedanje občine Ljubljana Moste-Polje, s svojim sklepom leta 1982.

Po osamosvojitvi  Republike Slovenije in sprejetju Zakona o socialnem varstvu je Vlada RS maja 1993 sprejela Sklep o preoblikovanju  Doma starejših občanov Ljubljana Moste – Polje v javni socialno-varstveni zavod. S tem sklepom je prenehalo ustanoviteljstvo občine. Od  tedaj dalje, je  ustanovitelj Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvršuje Vlada Republike Slovenije oziroma Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, in sedaj Ministrstvo za solidarno prihodnost. 

Dom je bil zgrajen s sredstvi, ki jih je prispevala tedanja občina Ljubljana Moste-Polje, Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja  ter samoprispevka občanov.  

Zasnovan je bil kot Dom odprtega tipa za pretežno zdrave starejše ljudi, s kapaciteto 202-ih mest. Zaradi vedno večjega povpraševanja po celodnevnem institucionalnem varstvu se je pozneje, s preureditvijo ne dovolj izrabljenih prostorov v primerne stanovanjske enote v Domu, kapaciteta povečala na  212 mest.

Dom ima 10 večjih bivanjskih sklopov in skupne terapevtske, tehnične in komunikacijske prostore.