Dom starejših občanov Ljubljana, Moste - Polje

    Ob sotočju 9, 1000 Ljubljana
    T: 01 / 58 43 700
    E: info@dso-moste.si

Zahvala donatorju Thoolen Foundation Vaduz

Stanovalci in zaposleni v Domu starejših občanov se zahvaljujemo Thoolen Foundation Vaduz za izkazano zaupanje in donacijo v višini 22.390,00 eurov, katero smo namenili za postavitev ograje okoli doma. Ograja je bila postavljena 28.10.2016.

Tudi med našimi stanovalci se delež tistih, ki imajo demenco povečuje. Naši stanovalci s starostjo izgubljajo sposobnost samoaktivnosti, spretnost, spomin in samostojnost. Pri starostnikih z demenco so ti dejavniki izrednega pomena, zato jih je potrebno vsakodnevno krepiti, spodbujati in ohranjati, saj na tak način omogočamo našim stanovalcem ohranjanje dostojanstva.

V domu izvajamo kompleksno oskrbo dementnega starostnika, pri kateri sodelujejo fizioterapevt, oskrbovalno negovalno zdravstveno osebje, delovni terapevt, socialni delavec.

Povprečna starost naših stanovalcev je 83 let, višja starost stanovalcev je povezana tudi s spremembami na duševnem področju. Zagotavljanje varnosti in skrb za gibanje dementnega starostnika je ena izmed bistvenih aktivnosti zaposlenih v domu.

Med simptomi demence so tudi motnje v časovni in prostorski orientaciji, stalno gibanje (hoja, nemir) z občutkom negotovosti, motnje spanja. Ker je ritem spanja pri dementnih starostnikih pogosto porušen, čez dan dremajo v popoldanskih in nočnih urah pa postanejo aktivnejši, kar se kaže z večernim nemirom. Zato je pomembno dementnega starostnika čez dan motivirati za izvajanje aktivnosti, ga pri tem usmerjati.

Z ograditvijo in nadaljnjim hortikulturnim urejanjem vrta bomo našim stanovalcem omogočili:

-       izhod na varovane zunanje površine, ki je za stanovalce z demenco posebej pomemben,

-       varen stik z zunanjim svetom,

-       počitek v naravi;

-       hortikulturno delovno terapijo,

-      kvaliteten prostor za izvajanje delovne terapije skupaj s svojci, ki omogoča stanovalcem ohranjanje in krepitev čustvene navezanosti na osebe- družinske člane, ob katerih se počutijo sprejete, varne,

-       sodobno rehabilitacijsko nego, fizioterapijo na prostem;

-       ohranjanje in krepitev njihovih preostalih psihofizičnih sposobnosti, s tem pa krepitev njihove neodvisnosti, samopodobe;

-       aktiven družabni kotiček, ki preprečuje družbeno osamitev;

-       krepitev njihove osredotočenosti na zdravje in preostanek sposobnosti ne pa na bolezen ali nezmožnost.

DSCN0430.JPGDSCN0434.JPGDSCN0438.JPGDSCN0441.JPGDSCN0447.JPGDSCN0460.JPGDSCN0452.JPG