Dom starejših občanov Ljubljana, Moste - Polje

    Ob sotočju 9, 1000 Ljubljana
    T: 01 / 58 43 700
    E: info@dso-moste.si

Ambulanta

V prostorih doma deluje splošna ambulanta Zdravstvenega doma Ljubljana, Enota Moste – Polje.

Dejavnost ZDRAVSTVENEGA VARSTVA ODRASLIH v Domu izvaja zdravnik ZDL, enota Moste.
Zdravnik prihaja v ambulanto štirikrat tedensko v ponedeljek, sredo, četrtek in petek od 7.30 do 13.00 ure.
Od  7.30 do 10.00 ure poteka delo v ambulanti od 10.00  do 13.00 ure poteka delo na oddelku.

Zdravnica posreduje informacije svojcem osebno ali po telefonu v ponedeljek in sredo od 13.00 do 13.30 ure. 

Ambulantna sestra uredi naročanja na specialistične preglede, zdravniške kontrole, odhode v bolnišnice in zdravilišča, k zobozdravniku ipd.. 

Dom pogodbeno sodeluje tudi z zdravnikom psihiatrom.