Dom starejših občanov Ljubljana, Moste - Polje

    Ob sotočju 9, 1000 Ljubljana
    T: 01 / 58 43 700
    E: info@dso-moste.si

Ambulanta

V prostorih doma deluje splošna ambulanta Zdravstvenega doma Ljubljana, Enota Moste – Polje.

Dejavnost ZDRAVSTVENEGA VARSTVA ODRASLIH v Domu izvaja zdravnik ZDL, enota Moste.
Zdravnik prihaja v ambulanto trikrat tedensko v ponedeljek, sredo in petek od 7.00 do 14.00 ure, ter na vsake 14 dni v četrtek od 7.00 do 14.00 ure. 
Od 7.30 do 9.00 ure poteka delo v ambulanti od 9.00 do 11.00 ure poteka delo na oddelku. Od 11.00 do 12.00 ure poteka ambulanta za stanovalce DSO Ljubljana - Moste - Polje. 

Zdravnica posreduje informacije svojcem osebno ali po telefonu od 13.00 do 14.00 ure. 

Ambulantna sestra uredi naročanja na specialistične preglede, zdravniške kontrole, odhode v bolnišnice in zdravilišča, ipd.. 

Dom pogodbeno sodeluje tudi z zdravnikom psihiatrom.