Dom starejših občanov Ljubljana, Moste - Polje

  Ob sotočju 9, 1000 Ljubljana
  T: 01 / 58 43 700
  E: info@dso-moste.si

Ocena nesorazmernega bremena

Datum: 03.11.2024

DSO Ljubljana Moste-Polje (v nadaljevanju javni zavod) je na podlagi ocene stroškov presodil, da bi za zavod nastale prehude finančne posledice, če bi hoteli celotno vsebino spletne strani ustrezno prilagoditi ranljivim skupinam (prevesti v znakovni jezik in/ali opremiti s podnapisi ali drugače ustrezno prilagoditi v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij - v nadaljevanju ZDSMA), saj je obseg vsebin, ki jih ustvarja in objavlja javni zavod, prevelik. Prav tako je javni zavod pri oceni nesorazmernega bremena poleg znatnih finančnih posledic, ki so utemeljene v ocenah strokovnjakov s področja informacijske tehnologije, upošteval tudi notranjo organizacijo dela v javnem zavodu, ki se že več let sooča z velikimi kadrovskimi problemi, preobremenjenostjo določenih sodelavcev in posledično premalo prostih kadrovskih virov za vzpostavljanje vseh pogojev, ki jih določa ZDSMA.

Podrobneje javni zavod zaradi nesorazmernega bremena ne more zagotoviti naslednjih storitev:

 • skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa - Razlog je v nesorazmernem bremenu, ki bi nastalo za javni zavod, ki nesorazmerno breme argumentira s tem, da bi za organ nastale znatne finančne posledice, če bi hotel vso vsebino prevesti v znakovni jezik, saj je obseg vsebine zelo velik. Ocena stroškov je bila opravljena na podlagi ugotovitev strokovnih oseb s področja informacijske tehnologije in jo javni zavod hrani v ustreznih evidencah. Poleg  tega je večina vsebin oblikovanih tako, da se spreminja in zelo pogosto dopolnjuje, zato bi za zavod pomenilo nesorazmerno breme, če bi zagotavljal ažurnost prevodov v znakovni jezik;
 • barvni kontrasti na spletni strani, ki niso v skladu z ZDSMA, so v tej obliki zaradi celostne grafične podobe ustanove - Javni zavod je nedavno - še pred sprejetjem ZDSMA -  prenovil celostno grafično podobo in na njeni podlagi ustvaril novo spletno stran, družbena omrežja, druge oblike komunikacije z uporabniki in zaposlenimi ter vso poslovno dokumentacijo, ki vključuje dopise, pogodbe, soglasja in drugo. Glede na to, da je do te spremembe prišlo nedavno, bi bilo finančno nesroazmerno breme, če bi celostno grafično podobo ponovno menjali. Javni zavod bo pri prihodnji menjavi celostne grafične podobe upošteval določbe ZDSMA in jo prilagodil tako, da bo barvne kontraste na spletni strani mogoče prilagoditi ranljivim skupinam;
 • slikam v programsko generiranim galerijam ni mogoče dodati alternativnega naslova - Javni zavod nesorazmerno breme utemeljuje s tem, da bi vzpostavitev te funkcije pomenila premajhno prednost za ranljive skupine, ki si slike v programsko generiranih galerijah sicer lahko ogledajo, vendar jim ni na voljo alternativni naslov. Prav tako bi ocenjeni stroški in morebitne koristi za javni zavod v primerjavi z ocenjeno koristjo za uporabnike z različnimi oblikami oviranosti, znatno presegli slednje. V prihodnje bomo ob uvajanju večjih sprememb spletne strani poskrbeli, da bomo te v čim večji meri prilagajali tudi ranljivim skupinam oziroma zagotavljali celovito skladnost z ZDSMA;
 • kompleksne tabele s podatki - Razlog za nezmožnost zagotavljanja kompleksnih tabel s podatki je v nesorazmernem finančnem bremenu, ki bi nastalo za javni zavod, ki nesorazmerno breme utemeljuje s tem, da bi za organ nastale znatne finančne posledice, če bi želel vse kopleksne tabele prevesti v znakovni jezik, saj je obseg vsebine zelo velik. Ocena stroškov je bila opravljena na podlagi ugotovitev strokovnih oseb s področja informacijske tehnologije in jo javni zavod hrani v ustreznih evidencah. Poleg  tega je večina vsebin oblikovanih tako, da se spreminja in zelo pogosto dopolnjuje, zato bi za zavod pomenilo nesorazmerno breme, če bi zagotavljal ažurnost prevodov v znakovni jezik;
 • virtualni sprehod po domu - Javni zavod nesorazmerno breme utemeljuje s tem, da bi vzpostavitev te funkcije pomenila premajhno prednost za ranljive skupine v primerjavi z nastalimi obveznostmi za javni zavod. Slepi in slabovidni, ki si sicer zaenkrat ne morejo ogledati funkcije virtualnega sprehoda po domu, imajo za vse potrebne informacije na voljo druge možnosti na spletni strani, le virtualni sprehod po domu, ki pomeni obogateno nadgradnjo osnovnih informacij, jim zaenkrat ni na voljo. Poleg tega bi ocenjeni stroški takojšnje preureditve spletne strani pomenili nesorazmerno breme. V prihodnje bomo ob uvajanju večjih sprememb spletne strani poskrbeli, da bomo te v čim večji meri prilagajali tudi ranljivim skupinam oziroma zagotavljali celovito skladnost z ZDSMA, kar velja tudi za funkcijo virtualnega sprehoda po domu;
 • naslovi na strani preskočijo nivo zaradi oblike na spletni strani - Javni zavod nesorazmerno breme utemeljuje s tem, da bi vzpostavitev te funkcije pomenila premajhno prednost za ranljive skupine v primerjavi z nastalimi obveznostmi za javni zavod. Ocenjeni stroški takojšnje preureditve spletne strani bi namreč za javni zavod pomenili nesorazmerno breme. V prihodnje bomo ob uvajanju večjih sprememb spletne strani poskrbeli, da bomo te v čim večji meri prilagajali tudi ranljivim skupinam oziroma zagotavljali celovito skladnost z ZDSMA, kar velja tudi za funkcijo virtualnega sprehoda po domu;