Dom starejših občanov Ljubljana, Moste - Polje

    Ob sotočju 9, 1000 Ljubljana
    T: 01 / 58 43 700
    E: info@dso-moste.si

Socialna služba

Socialna služba že pred sprejemom bodočega stanovalca poskuša čim bolje pripraviti na življenje v Domu in mu po sprejemu nudi pomoč stanovalcem pri vključevanju v domski način življenja. Za vsakega stanovalca vodi in v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov razpolaga z njihovimi osebnimi podatki. Stanovalcem nudi pomoč pri reševanju najrazličnejših stisk in težav ter pri reševanju medsebojnih odnosov, nanjo pa se lahko obračajo tudi z raznimi prošnjami, željami, pritožbami, predlogi in mnenji. Stanovalcem prav tako nudi pomoč pri uveljavljanju posameznih pravic in pri izpolnjevanju posameznih dolžnosti, če le tega ne zmorejo sami oz. nimajo nikogar, ki bi jim pri tem pomagal. Poleg individualnega dela s stanovalci, vodi tudi skupinske oblike pomoči.

Socialna služba sodeluje z ustreznimi službami v Domu in drugimi institucijami izven Doma glede določene problematike za posameznega stanovalca.

Delo socialne službe poteka vsak dan od ponedeljka do petka in je stanovalcem, v primeru napovedanih razgovorov na voljo ves delovni čas, drugače pa takoj ko dopušča delovni proces. Socialno službo vodi socialna delavka. 

Za zunanje stranke so uradne ure:

po telefonu: ponedeljek od 13 do 15 ure in četrtek od 9 do 11 ure;
osebno po predhodnem dogovoru od 13 do 16 ure. 

Kontakt