Dom starejših občanov Ljubljana, Moste - Polje

  Ob sotočju 9, 1000 Ljubljana
  T: 01 / 58 43 700
  E: info@dso-moste.si

Sprejem v dom

Postopek sprejema v Dom poteka v skladu s Pravilnikom o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva (Ur.l. RS, št. 38/2004 z dopolnitvami).

Pred sprejemom je potrebno predložiti:

 • Prošnjo za sprejem/premestitev v institucionalno varstvo (obrazec) 
 • Dokazilo o državljanstvu Republike Slovenije ali dovoljenju za stalno bivanje 
 • Zdravniško mnenje o zdravstvenem stanju, staro največ mesec dni, ki ga napiše osebni zdravnik (obrazec) 
 • Izjavo o doplačilu s strani tretje oseb. 
 • Če prošnjo za sprejem vlaga zakoniti zastopnik ali pooblaščenec, mora priložiti kopijo pooblastila oz. odločbe. 

 

Zaželjeno

 • Fotokopija osebne izkaznice na kateri je vaša izjava, da dovoljujete hrambo fotokopije za namen urejanja institucionalnega varstva 
 • Dokazila o prejemkih (zadnji odrezek od pokojnine) 


Novo prispele prošnje obravnava Komisija za sprejem, premestitev in odpust  ter jih razvrsti na listo čakajočih. O tem so prosilci  obveščen pisno (v 2 mesecih od prispetja popolne prošnje).

Za zunanje stranke so uradne ure v: 

po telefonu: ponedeljek od 13.00 do 15.00 ure in četrtek od 9.00 do 11.00 ure.
Osebno: sreda od 13.00 do 16.00 ure
oz. po predhodnem dogovoru. 

Za več informacij se lahko obrnete na:

Ana ČANDEK
socialna služba

Petra BOH
socialna služba

T: 01 58 43 721
T: 01 58 43 735  
C: 01 58 43 700
E: socialna.sluzba@dso-moste.si