Dom starejših občanov Ljubljana, Moste - Polje

    Ob sotočju 9, 1000 Ljubljana
    T: 01 / 58 43 700
    E: info@dso-moste.si

Ostale storitve

PEDIKURA

Je na voljo stanovalcem, po predhodnem naročilu pri pedikerki. Plačilo storitev je na podlagi računa, ki ga izda pedikerka ali v blagajni doma.

FRIZER

V domu je tudi frizerski salon. Delovni čas je v skladu z urnikom, ki  je izobešen na vratih frizerskega salona. Plačilo storitev je na podlagi računa, ki ga izda frizerka. Frizerske usluge se v primeru upravičenih okoliščin(bolezen, težja gibalna oviranost…), po predhodnem dogovoru lahko opravijo tudi v sobi.

TOČILNICA - BIFE

V avli je točilni pult, kjer stanovalci in obiskovalci lahko kupijo tople napitke, alkoholne in brezalkoholne pijače, sadje ter razne slaščice. Točilnica je odprta po urniku, ki je izobešen na vidnem mestu.

KNJIŽNICA

Stanovalcem in delavcem je na voljo knjižnica v pritličju doma, ki je odprtega tipa. 

POŠTA

Pošto in časopise dvigajo stanovalci v recepciji. Stanovalcem, ki zaradi zdravstvenega stanja ne morejo sami do recepcije, se pošta in časopisi še isti dan dostavijo v sobe.

Priporočene pošiljke dostavi stanovalcem v skladu z določili Pošte in Zakona o splošnem upravnem postopku pismonoša. Stanovalci lahko za sprejem priporočenih pošiljk pooblastijo svojce.

Pred vhodom v Dom je poštni nabiralnik, v katerega lahko stanovalci dnevno oddajajo navadne pisemske pošiljke. Pošta Ljubljana dnevno prazni nabiralnik po enakem urniku, kot če bi pošiljko oddali na pošti.

PARKIRIŠČE

Stanovalci, zaposleni in obiskovalci, lahko uporabljajo parkirišče, ob upoštevanju horizontalne in vertikalne signalizacije, ter navodil zaposlenih. Uporabniki domskega parkirišča morajo ravnati tako, da ne ovirajo ali ogrožajo drugih udeležencev cestnega prometa ali jim ne povzročajo škode. V primeru nespoštovanja signalizacije in navodil osebja, oviranja ali ogrožanja drugih udeležencev cestnega prometa ali povzročanja škode, se posamezniku lahko prepove dostop na parkirišče.

VERSKI OBREDI

Izpovedovanje vere in drugih opredelitev v zasebnem življenju stanovalcev je svobodno. Na osnovi tega lahko vsak stanovalec izraža svoje versko prepričanje, vendar pa s tem ne sme motiti drugih. Nikogar ni dovoljeno siliti k izvrševanju verskih dolžnosti ali mu jih prepovedovati. Skupinski verski obredi se vršijo v jedilnici  Doma. Njihovo število ni omejeno in so v skladu z željami stanovalcev. Za hudo bolne stanovalce, in na posebne želje se organizirajo individualni obiski duhovnika v njihovih sobah. Duhovnika na željo stanovalca ali svojcev pokliče receptor ali vodja tima. Razgovori in individualni verski obredi se opravljajo tako, da ne motijo drugih.