Dom starejših občanov Ljubljana, Moste - Polje

    Ob sotočju 9, 1000 Ljubljana
    T: 01 / 58 43 700
    E: info@dso-moste.si

Klub svojcev

Svojci se ob sprejemu drage osebe v institucionalno varstvo znajdejo pred novimi izzivi. Da bi tudi svojcem naših stanovalcev zagotovili čim bolj prijetno izkušnjo bivanja v našem Domu, deluje vsako tretjo sredo v mesecu ob 17.00 uri v sejni sobi Doma KLUB SVOJCEV.
Klub vodita socialna delavka in vodja tima. 
Klub svojcev je ustanovljen z namenom povezovanja svojcev stanovalcev, ki bivajo v domu.
Poleg osnovnega namena spadajo med vloge kluba tudi:
a) vzpostavljanje osebnega stika s svojci stanovalcev;
b) medgeneracijsko sodelovanje kot krepitev moči stanovalcev;
c) izmenjava mnenj, izkušenj in premagovanje izzivov svojcev stanovalcev njihovem bivanju v domu;
d) medsebojna podpora svojcev;
e) predlogi, pripombe za dvig kakovosti bivanja v domu.

Vabljeni!