Dom starejših občanov Ljubljana, Moste - Polje

    Ob sotočju 9, 1000 Ljubljana
    T: 01 / 58 43 700
    E: info@dso-moste.si

Fizioterapija

V okviru fizioterapije skrbimo za ohranjanje, obnavljanje in izboljševanje telesnega zdravja stanovalcev s poudarkom na rehabilitaciji po boleznih in poškodbah. Fizioterapijo se izvaja na predlog zdravnika ali na predlog strokovnega tima. Fizioterapevt izvajat tudi terapevtsko - rekreativne aktivnosti.

Individualna in skupinska fizioterapija se izvaja  od ponedeljka do petka.  

Za stanovalce, ki se zaradi zdravstvenega stanja ne morejo udeleževati fizioterapije v za to namenjenem prostoru, se ustrezna fizioterapija izvaja individualno po sobah oziroma skupinsko na oddelku.

Delo vodi in organizira fizioterapevt.

Kontakt 

Cenik